Home & Garden >> у дома градина >> Plants, Flowers & Herbs >> Green & Organic >> Content

Успешните органични зеленчуци

Целите на органичното земеделие са за насърчаване на биологичното разнообразие с помощта на градинарски практики , които подобряват екологичния хармония с крайната цел на оптимално поддържане на цялата общност - от почвата, растенията и животните , за хората , според Националния съвет Organic Standard . Основни принципи

За успешно повишаване на органични зеленчуци , вие не може просто да следват набор от правила. Вместо това, вие трябва да разберете това градинарство система, която поставя по-висока стойност на стабилност в дългосрочен план , отколкото културите краткосрочна максимална производство. Две области , които отличават биологични от конвенционалното земеделие са методи за торене на почвата и контрол на вредителите.


Management Soil

Първата стъпка към успешното органична зеленчукова градинарство е здрава , плодородна почва . Една обща поговорка на органични градинари е "храна на почвата , а не на растението ", което означава да се създаде достатъчно резерви на хранителни вещества в почвата , за да се хранят растат зеленчукови растения . Органични градинари правят това чрез добавяне на изобилни количества органични вещества , като например растителни и животински тор , компост и вар, към почвата .

От:http://bulgarian.98905.com/plants-flowers-herbs/green-organic/1019100214.html

авторско право © у дома градина Всички права запазени.