Home & Garden >> у дома градина >> Landscaping & Outdoor Building >> Озеленяване Basics >> Content

Правилната отводняване Around Вашият House

A двор с неадекватно отичане е грозна гледка и заплаха за основа на Вашия дом . Ако водата не може да се оттече , тя образува локви и създава преовлажнени площи , които убиват много растения и треви . Инсталиране на правилното дренажна система около къщата е голям проект , но това е в рамките на възможностите на новак и опитни направи-си -майстор , така. Идентифицирайте проблемни области

Най-ефикасният начин да се идентифицират проблеми с канализацията е с очите си . Потърсете локви , които остават повече от час , ерозирали почви и места, където тревата не успее да расте. Разходка из двора с тънки подметки обувки чувство за меки петна, които показват, подгизнал области. Най-големият червен флаг , че имате проблем с дренаж е течове , идващи през мазето. Ако водата се просмуква в мазето си , че е от съществено значение за решаване на проблема веднага .


Създава план

Съставяне на диаграма на дренажната система , преди да можете да го инсталирате дава ви дава възможност да се усъвършенства планирания курс , така че е възможно най-пряк . То също е полезно да има план как да се отнасят с тях, ако имате нужда да се копае до тръбите в бъдеще. Създаване на диаграма от скициране на вашия двор , маркиране дървета , огради и други елементи. Circle проблемни области отводнителните и начертайте курс, който ще се проведе през всяка област и се изпуска в сухо рекичка легло, канавка или друг изходен пункт .

От:http://bulgarian.98905.com/landscaping-outdoor-building/landscaping-basics/1019091086.html

авторско право © у дома градина Всички права запазени.