Home & Garden >> у дома градина >> Home Safety >> Начало сейфове >> Content

Вентилационни изисквания за плувен басейн Chemical Storage в Тексас

плувен басейн химикали се използват, за да се запази водата в басейна безплатно от микроби и бактерии. Има някои видове басейн химикали, които са потенциално опасни, ако не се смесва с други химикали или съхранени по неправилен начин . Texas има специфични изисквания по отношение на правилното съхранение на басейн химикали. Идентификация

плувен басейн химикали се използват, за да пазят големи нежилищни басейни чиста и свободна от болестта . Според Агенцията за опазване на околната среда или СИП , басейн химикали, които имат окислителни свойства имат потенциала да отделят токсични изпарения , ако се съхранява в зона, която не е добре проветрено .


Function

< стр. > Всеки Texas окръг налага специфични правила чрез контролиране на видовете химикали, използвани и където те се съхраняват . Регулаторният орган на град Фриско Local , Texas трябва да одобри всеки процес или химикали , използвани от големи нежилищни басейни , различни от бромид и хлор. Басейн химикали в Тексас трябва да се съхраняват в една област, която е добре проветрено .

От:http://bulgarian.98905.com/home-safety/home-safes/1019082543.html

авторско право © у дома градина Всички права запазени.