Home & Garden >> у дома градина >> Home Repair & Maintenance >> Flood Damage >> Content

Какви са заливните Видове

? A заливна е ниско разположена област, която граничи с река, рекичка , езеро , океан , брегова или алувиална формация планина. Районът като цяло е над марки на високо вода и е суха , с изключение по време на наводнения. Заливно често се описват по отношение на определени географски и топографски наименования . Те също могат да бъдат категоризирани от годишните статистически шансовете за възникване на наводнения . Крайречните заливни тераси

крайречните заливни тераси обикновено се определят като широки, плоски повърхности , които се намират в непосредствена близост до река, рекичка , езеро или бреговата линия . Riverine наводнения може да залее равнината в продължение на дни или седмици . Водата , обхващаща крайречни заливни е плитка , но тя може да се увеличи , ако дъждове продължават да запълни една река канал стотици мили нагоре по течението . Наем планинските Заливно

планинските заливните равнини са често разположени в диапазона характеризират със стръмни речни долини или пик , който е ерозирал в алувиална фен . Наводнения в тези области често на " Светкавица" сорт , възникващи с малко предупреждение са . Планинските заливните равнини може да бъде унищожена от стени от отломки напълнена вода , които притежават невероятна сила , но са с кратка продължителност.

От:http://bulgarian.98905.com/home-repair-maintenance/flood-damage/1019070544.html

авторско право © у дома градина Всички права запазени.