Light My Кенмор електрическа печка не ще излезе

Обхватът Кенмор Electric включва фурна светлина, която може да се овладее от контролния панел на вашия диапазон и ви позволява да проверите състоянието на процеса на готвене на храната си с използването на 40 - ватова крушка. А светлината , която остава върху добре след процеса на готвене е завършен може да изисква подмяна или нулиране уред за отстраняване на проблема. Алтернативно, фурна локаут функция може да бъде активирана и вие пречи да работите с фурната. Свържете специалист по ремонт Кенмор ако светлината остава , тъй като проблемът може да се дължи на повреден контролен панел. Електрически Проблеми

токов удар или спиране на тока може да повлияе на способността Ви печка да реагира на допир команди. Можете да отстраните проблема чрез нулиране на захранването прекъсвач на Вашия дом или на кутията с предпазители . Контрол на фурната трябва да отговорят на вашите сензорни команди , когато властта се нулира и изисква ръчно нулиране на своите предварително конфигурирани контроли.


Light заместване

светлината във фурната може да се приближава към края на жизнения си цикъл и може да изиска нова 40 - ватова крушка да се възстанови правилното функциониране. Светлината във фурната е изключително горещо , докато фурната е в употреба и трябва да бъде заменен само след като фурната е изстинал напълно след готвене .

Как да се замени Топ горелка запални устройства на за Maytag Gemini Range

Ако една от горелките на вашия Maytag Gemini котлон вече не функционира , сменете го - вместо на цялата готвач върха. След като закупи подмяна горелката , трябва само отвертка и свободно време , за да

Περισσότερα >
Домашно Deer Крак Gun Стойки

Какъв по-добър начин за един ловец да се гордеят с убийство си, отколкото с дисплей ? Докато монтаж препарирани животински глави е традиционен и величествен начин да се покаже своя улов , тя изисква с

Περισσότερα >