My GE Микровълнова няма да Power On

GE микровълнови печки се продават в над най- диапазона , плот и вградени в модели и имат много различни характеристики, като например електронен контрол панел за , време и силови датчици, грамофон , таймери , предварително зададени програми за специфични храни, за заключване за деца , размразяване и дори конвекция готвене. Въпреки това , ако микровълновата не се включва на всички , тези опции не ще означава много за потребителя . Отстраняване на един въпрос мощност може да отнеме няколко стъпки. Захранващ кабел

Първата стъпка при определяне на причините за вашия GE микровълнова не ще власт , е да погледнем в захранващия кабел. Захранващият кабел може да е случайно намерила блъсна или изключен от контакта. Вкарайте захранващия кабел плътно в заземен контакт, три -направление за най-добър захранване .


Прекъсване на електрозахранването

Ако захранващият кабел е свързан към работещ източник на захранване и микровълновата все още не идва , да се проверят други уреди за същия контакт . Ако никой от тях не работи , може да е имало скорошно спиране на тока. Сменете предпазителя или рестартирайте прекъсвача , ако е необходимо .

Как да се замени Запалителни Kits в Maytag Плот

Проблеми, които могат да спрат вашите Maytag газ - плот горелки от запалване са запушени дупки на горелките , счупени ключове за запалване под контролните копчета и неуспешен искра модул . Всеки един

Περισσότερα >
Deer Антлърс за занаятите

Ако имате елен ловец в семейството, след това закичи с еленови рога е перфектен начин да се възстанови цел нещо, което може да е друг начин са били изхвърлени . Интериорни декоратори отдавна използват

Περισσότερα >